Thông báo mời báo giá cung cấp các dịch vụ kiểm định, kiểm xạ trang thiết bị y tế