Thành tích và danh hiệu cao quý

Các danh hiệu cao quý đã được Đảng, Nhà nước trao tặng:

Tập thể:

– Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1997),  hạng Nhì (năm 2007), hạng Nhất  (năm 2012).

– Huân chương Lao động hạng hạng Nhì (năm 1981), hạng Nhất (năm 1985), (năm 2017).

– Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 1996).

– Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ (các năm 2013, 2015, 2017, 2018)

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (các năm 2010, 2016)

– Cờ Thi đua của Trung ương Đoàn (năm 2012)

– Cờ Thi đua của Tổng LĐLĐ (các năm 2005, năm 2016), LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2005.

– Cờ Thi đua của Trung ương Đoàn (năm 2012).

Ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, địa phương và đoàn thể khác.

Cá nhân:

– Anh hùng Lao động: Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, Giáo sư.Lương y Nguyễn Sỹ Lâm.

– Huân chương Độc lập hạng Ba: Giáo sư.Lương y Nguyễn Sỹ Lâm (năm 1985)

– Huân chương Chiến công Hạng Nhất: PGS.TS Chu Quốc Trường (năm 1995), PGS.TS Trần Quốc Bình (năm 2006).

– Huân chương Lao động hạng Nhất: GS Hoàng Bảo Châu (năm 2012).

– Huân chương Lao động hạng Nhì: GS Hoàng Bảo Châu (năm 1996), PGS.TS Trần Quốc Bình (năm 2017).

– Huân chương Lao động hạng Ba: GS.BS Trần Thuý (năm 1999), PGS.TS Chu Quốc Trường (năm 2007), PGS.TS Trần Quốc Bình (năm 2012). PGS.TS Vũ Nam (năm 2019).

– Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ: GS Hoàng Bảo Châu.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: PGS.TS Vũ Nam (năm 1998),

– Nhà giáo Nhân dân: GS.BS Trần Thuý.

– 06 Thầy thuốc Nhân dân: BS Nguyễn Văn Hưởng, GS.LY Nguyễn Sỹ Lâm, GS.BS Hoàng Bảo Châu, PGS.BS Nguyễn Văn Thang, PGS.TS Chu Quốc Trường, PGS.TS Trần Quốc Bình.

– 33 Thầy thuốc ưu tú: GS.BS Hoàng Bảo Châu, PGS.BS Nguyễn Văn Thang, LY.BS Tống Trần Luân, TS Bùi Kim Chi, BS Phó Đức Thảo, GS Ngô Văn Thông, BS Nguyễn Đức Minh, BS Võ Thị Xuân Trà, BS Nguyễn Văn Trinh, BS Phạm Thị Hồng Tuyến, Bs Trần Thị Loan, PGS.TS Trần Lưu Vân Hiền, BS CKII Phạm Thị Hồng Tuyến, PGS.TS Chu Quốc Trường, PGS.TS Trần Quốc Bình, PGS.TS Vũ Nam, BS CKII Nguyễn Văn Tuyến, BS CKII Hoàng Đình Lân, BS CKII Nguyễn Thị Nhuần, BS CKII Nguyễn Thị Thu Phong, TS Nguyễn Thị Minh Tâm, DS Phan Thị Hoà, BS CKII Phạm Thị Minh Dương, ThS Nguyễn Thị Tuyết Lan, BSCKII Lê Hữu Tuấn, BS CKII Kiều Đình Khoan, PGS.TS Nguyễn Bội Hương, TS.BS Lê Mạnh Cường, TS.BS Nguyễn Thị Vân Anh, BS CKII Nguyễn Thị Phương Chi, BS CKII Bùi Văn Khích, BS CKII Trương Thị Xuân Hòa, PGS.TS Dương Trọng Nghĩa.

– 19 Chiến sĩ thi đua cấp ngành: GS Hoàng Bảo Châu, PGS.TS Chu Quốc Trường, PGS.TS Trần Quốc Bình, PGS.TS Vũ Nam, BC CKII Nguyễn Thị Nhuần, CN Vũ Thị Lý, BS CKII Trương Thị Xuân Hòa, BSCKII Lê Hữu Tuấn, BSCKII Phạm Thị Minh Dương, ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết Lan, ThS.BS Nguyễn Mạnh Cường, BS CKII Kiều Đình Khoan, ThS.BS Đào Hữu Minh, PGS.TS Dương trọng Nghĩa, PGS.TS Nguyễn Thị Tâm Thuận, TS.BS Trần Minh Hiếu, TS.BS Trần Thị Phương Linh, TS trần Thị Thanh Loan, CN Nguyễn Anh Vũ.

– 14 Thầy thuốc được Bộ Y tế tặng Giải thưởng “Hải thượng Lãn Ông”: GS.BS Hoàng Bảo Châu, PGS.BS Nguyễn Văn Thang, PGS.TS Chu Quốc Trường,  PGS.TS Trần Quốc Bình, PGS.TS Vũ Nam, BS CKII Nguyễn Văn Tuyến, BS CKII Phạm Thị Minh Dương, ThS.BS Trần Quốc Hùng, BS CKII Kiều Đình Khoan, ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết Lan, BS CKII Hoàng Đình Lân, BS CKII Nguyễn Thị Phương Chi, TS.BS Lê Mạnh Cường, PGS.TS Dương Trọng Nghĩa.

– 04 Lương y được Nhà nước công nhận đạt danh hiệu Lương Y giỏi toàn quốc: LY Nguyễn Văn Bách, LY Nguyễn Đình Tích, LY.BS Phó Đức Thảo, LY.BS Tống Trần Luân.

Ngoài ra còn nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của các cơ quan, địa phương và đoàn thể khác.