Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Ban chấp hành Đảng bộ bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ bệnh viện có 18 Chi bộ với 144 đảng viên. Đảng ủy bệnh viện có 9 đồng chí, ban thường vụ có 3 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có 5 đồng chí. Đảng bộ bệnh viện nhiều năm được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.