Lãnh đạo Bệnh viện

Ban giám đốc đương nhiệm

TTND.PGS.TS BSCC Vũ Nam

Giám đốc bệnh viện

(Từ 7/2017 đến nay)

TTƯT.PGS.TS Dương Trọng Nghĩa

Phó giám đốc Bệnh viện

(Từ 9/2022 đến nay)

TS Trần Thị Phương Linh

Phó giám đốc Bệnh viện

(Từ 3/7/2023 đến nay)

TS.BS Hán Huy Truyền

Phó giám đốc Bệnh viện

(Từ 9/2022 đến nay)

lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ

Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng

Anh hùng lao động - Thầy thuốc nhân dân

Viện trưởng (1957 - 1968)

Bác sĩ Lê Khắc Thiền

Viện trưởng (1969 - 1974)

Bác sĩ Tô Văn Sáng

Viện phó thứ nhất (1974 - 1977)

TTND.GS.Bác sĩ Hoàng Bảo Châu

Phó viện trưởng  (1974 - 1977)

Viện trưởng (1977 - 1995)

GS. Trần Thúy, Nhà giáo ưu tú

Phó viện trưởng (1976 - 1994)

Viện trưởng (1995 - 2003)

TTND.PGS.TS Chu Quốc Trường

Phó viện trưởng (1998 - 2003)

Giám đốc Bệnh viện (2003 - 2010)

TTND.PGS.TS Trần Quốc Bình

Giám đốc Bệnh viện (6/2010 - 6/2017)

Bác sĩ Phạm Bá Cư

Phó viện trưởng (1957 - 1959)

Đồng chí Hồ Nam

Phó viện trưởng (1957 - 1959)

Bác sĩ Phạm Bá Cư

Phó viện trưởng (1957 - 1959)

Đồng chí Nguyễn Công Toan

Phó viện trưởng (1959 - 1964)

Đồng chí Nguyễn Huy

Phó viện trưởng (1964 - 1974)

GS. Lương Y Nguyễn Sỹ Lâm

Anh hùng lao động - Thầy thuốc nhân dân

Phó viện trưởng (1974 - 1994)

Đồng chí Phạm Quang Xuyền

Phó viện trưởng (1978 - 1988)

Đồng chí Trần Tuấn Sinh

Phó viện trưởng (1977 - 1988)

Kỹ sư Võ Thị Lý

Phó Viện trưởng (1990-2003)

Phó Giám đốc (2003-2005)

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Tuyến

Phó Giám đốc (1995-2005)

Bác sĩ CKII Trịnh Tùng

Phó Giám đốc (03/2005-2011)

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần

Phó Giám đốc (01/2006-2008)

CN. Đặng Cao Thông

Phó Giám đốc (2011-2016)

TTƯT. TS. Lê Mạnh Cường

Phó Giám đốc (10/2016 - 4/2022)

TTƯT. BSCKI.

TRƯƠNG THỊ XUÂN HÒA

Phó Giám đốc (04/2015 - 2020)

TTƯT. PGS.TS.

NGUYỄN BỘI HƯƠNG

Phó Giám đốc (1/2011 - 9/2020)