Bước đầu đánh giá tác dụng tăng chỉ số huyết áp trung bình, lưu huyết não và cải thiện trí nhớ của viên nang ích khí dưỡng não (IKDN) trên bệnh nhân huyết áp thấp

    Vũ Nam, Trần Minh Hiếu

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Mục tiêu: 1. Đánh giá tác dụng tăng chỉ số huyết áp trung bình, lưu huyết não, của viên nang “IKDN”; 2. Bước đầu nhận xét tác dụng cải thiện trí nhớ trên bệnh nhân HAT của viên nang “IKDN”.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: tiến cứu  trên 80 bệnh nhân trong 45 ngày, so sánh trước sau và có nhóm chứng. Nhóm nghiên cứu (NC) uống thuốc IKDN: 12v/ngày chia 3 lần x 45 ngày, nhóm chứng (C) uống heptaminol 187,8mg x 03v/ngày chia 3 lần x 45 ngày.

Kết quả: Chỉ số lưu huyết não sau 45 ngày điều trị, nhóm NC tăng từ 21,78±3,16 %/phút lên 38,88±7,60 %/phút (p<0,001), nhóm C tăng từ 21,13±7,14 %/phút lên 31,1±5,95 %/phút (p<0,001). So sánh giữa hai nhóm có sự khác biệt với p<0,01. Tốc độ dòng chảy trung bình của động mạch não giữa và động mạch sống nền: Sau 45 ngày điều trị, nhóm NC có MFV của động mạch não giữa tăng từ 60,64±5,08 lên 66,48±3,76 (cm/s) và MFV của ĐM sống nền tăng từ 33,9±3,35 cm/s lên 38,29±2,49 cm/s (p<0,001), nhóm C có MFV của ĐM não giữa tăng từ 60,94±5,89 lên 65,42±3,46 cm/s và MFV của ĐM sống nền từ 34,0±3,25 lên 37,1±2,14 cm/s (p<0,001). So sánh giữa hai nhóm có sự khác biệt với p<0,01. Trí nhớ (theo thang điểm MMSE) sau 45 ngày điều trị, nhóm NC tăng từ 22,92±1,60 lên 27,46±1,39 điểm; nhóm C tăng từ 22,63±1,41 lên 26,38±1,47 điểm (p<0,001). So sánh giữa 2 nhóm không có sự khác biệt (p>0,05).

Kết luận: IKDN có tác dụng cải thiện chỉ số lưu huyết não và trí nhớ trên bệnh nhân huyết áp thấp.