Hoạt động nghiên cứu khoa học

Trần Minh Hiếu – Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và CĐT

Ngày 17/10/2023. HĐKH cấp cơ sở đã nghiệm thu đề tài:

“Đánh giá tác dụng giảm đau của điện châm trên bệnh nhân sau mổ trĩ bằng phương pháp Milligan Morgan tại Bệnh viện YHCT Trung ương”.

Chủ nhiệm đề tài: TS Hà Mạnh Cường. Trưởng Khoa ngoại.

Tại buổi họp, đại diện cho nhóm nghiên cứu và khoa Ngoại- TS Hà Mạnh Cường đã trình bày tính cấp thiết và thực tiễn của mục tiêu đề tài:

  1. Đánh giá tác dụng giảm đau của điện châm công thức huyệt Thượng liêu, Thứ liêu, Trung liêu, Thừa sơn trên bệnh nhân sau mổ trĩ bằng phương pháp Milligan- Morgan.
  2. Khảo sát tác dụng không mong muốn của phương pháp điện châm, cũng như trình bày chi tiết nội dung thực hiện và kết quả của nghiên cứu.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên hội đồng đã nêu ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề tài. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất ý kiến trên từng nội dung của đề tài.

PGS.TS. Vũ Nam- Giám đốc Bệnh viện- Chủ tịch hội đồng nhấn mạnh tính khoa học và giá trị thực tiễn của phương pháp. HĐ đề nghị nhóm nghiên cứu viết thành quy trình kỹ thuật để chuyển giao kỹ thuật cho hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh có nhu cầu, nhằm thể hiện tính ưu việt trong khám và điều trị bệnh trĩ trên cơ sở kết hợp YHHĐ và YHCT.

Kết quả cụ thể: Tác dụng giảm đau ngày thứ 2 sau mổ trĩ bằng phương pháp Milligan-Morgan gảm rõ rệt ở 40 người bệnh nhóm nghiên cứu (giảm hơn 2 điểm VAS trung bình so với trước nghiên cứu; p<0,05). Đặc biệt tác dụng tốt nhất ở người bệnh mổ trĩ lần đầu. Chưa thấy xuất hiện tác dụng không mong muốn trên lâm sàng.