Đánh giá độc tính cấp và bán trường diễn của cao trị Gút trên thực nghiệm

Mục tiêu: Xác định độc tính cấp tính và bán trường diễn của Cao Trị Gút trên thực nghiệm.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Xác định độc tính cấp bằng phương pháp Litchfield – Wilcoxon trên 10 lô chuột nhắt trắng chủng Swiss, mỗi lô 10 con. Xác định độc tính bán trường diễn theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới trên 3 lô chuột cống chủng Wista, mỗi lô 10 con.                             

Kết quả: Không có độc tính cấp: liều cao nhất là 375g/kg/ngày(tương đương gấp 12,02 lần liều tối đa dự định dùng trên người) không gây chết chuột, không xác định được LD50 theo đường uống.Không có độc tính bán trường diễn: sau 6 tuần uống thuốc, với các liều 14,4g/kg/ngày và 44,2g/kg/ngày đều không làm ảnh hưởng đến thể trạng, các chỉ số tạo máu, chức năng gan và thận; không gây tổn thương mô bệnh học các cơ quan gan, thận của chuột.

Kết luận: Cao Trị Gút không gây độc tính cấp, độc tính bán trường diễn trên động vật thực nghiệm.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Nam, Trần Thị Thanh Loan

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương