Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương thông báo phê duyệt điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện theo Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế từ ngày 15/8/2023.