Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo nghỉ lễ 2/9/2023