Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương nhiệt liệt chào mừng 69 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023)