Đánh giá tác dụng của laser công suất cao kết hợp viên hoàn độc hoạt tang ký sinh và xoa bóp bấm huyệt trong điều trị hội chứng thắt lưng hông

Vũ Minh Phụng – Trường Đại học Y Hà Nội

Vũ Nam, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thị Huyền Nga

Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương

 

Mục tiêu:

Đánh giá tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống thắt lưng của laser công suất cao kết hợp viên hoàn “Độc hoạt tang ký sinh” và xoa bóp bấm huyệt trong điều trị bệnh nhân hội chứng thắt lưng hông.

 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 60 bệnh nhân tham gia nghiên cứu can thiệp lâm sàng, so sánh trước sau điều trị và so sánh với nhóm đối chứng.

 

Kết quả: Nhóm nghiên cứu có điểm đau VAS trung bình giảm từ 6,03 ± 0,81 điểm xuống 1,77 ± 0,43, thấp hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê ( p < 0,05). Nhóm nghiên cứu có xu hướng tăng độ giãn cột sống thắt lưng, tăng tầm vận động cột sống thắt lưng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

 

Kết luận: Laser công suất cao kết hợp viên hoàn “Độc hoạt tang ký sinh” và xoa bóp bấm huyệt có tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống thắt lưng trên bệnh nhân hội chứng thắt lưng hông.