TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ

Thành lập: năm 2006

Tập thể Trung tâm Hợp tác quốc tế năm 2023

Giám đốc bệnh viện tham dự Hội nghị về YHCT của WHO tại Manila, Philippines

Giám đốc bệnh viện tham dự Diễn đàn các Trung tâm hợp tác của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 3

Hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Y học phương Đông Hàn Quốc (KIOM) từ năm 2012

Thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc tế giữa Bệnh viện và Viện Y học phương Đông Hàn Quốc

Ký Bản ghi nhớ hợp tác Nghiên cứu khoa học với Nhật Bản

Lãnh đạo Trung tâm Hợp tác quốc tế qua các thời kỳ:

Giám đốc:  TTND.PGS.TS. BS. Chu Quốc Trường (2006 2009)

TTND. PGS.TS.BS. Trần Quốc Bình (2009 2017)

TTND.PGS.TS.BS. Vũ Nam  (2017 nay)

Phó giám đốc:  ThS.BS. Tạ Thu Thủy (2011 10/2016)

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Tâm Thuận (11/2016    nay)

Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm Hợp tác quốc tế thành lập ngày 05/6/2006 với chức năng tham mưu cho giám đốc tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế của Bệnh viện.

Trung tâm có nhiệm vụ hợp tác trao đổi các thông tin y học, nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực YHCT trên quốc tế

Là văn phòng đại diện Trung tâm hợp tác của WHO về YHCT khu vực Tây Thái Bình Dương tại Việt Nam từ năm 1988 đến nay.

Trung tâm có nhiệm vụ quảng bá, phổ biến việc sử dụng YHCT an toàn hiệu quả trong khu vực và thế giới; trao đổi, hỗ trợ chuyên môn và nghiên cứu khoa học cho các nước trên thế giới

Trung tâm là cơ quan thường trực giúp Bệnh viện thực hiện tốt vai trò Trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế thế giới về YHCT tại Việt Nam và khu vực Tây Thái Bình Dương

Đội ngũ CBVC:

TTND.PGS.TS.BS. Vũ Nam:  Giám đốc bệnh viện, Giám đốc Trung tâm hợp tác của WHO về YHCT khu Tây Thái Bình Dương tại Việt Nam

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Tâm Thuận:  Phó giám đốc Trung tâm hợp tác WHO về  YHCT khu vực Tây Thái Bình Dương tại Việt Nam

CN.CVC Đoàn Kim Chi

CN.CV Nguyễn Thị Phương

BS. Phạm Văn Lộc (cán bộ điều động)

BS. Trần Thị Mai Phương (cán bộ điều động)

Khen thưởng:

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế về việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế về việc có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế từ năm 2017 đến năm 2018, từ năm 2019 đến năm 2020 và từ năm 2021 đến năm 2022

Tham gia, chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả có dóng góp cho ngành y tế.