TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

Thành lập: Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến tiền thân là phòng Chỉ đạo chuyên khoa được thành lập năm 1965.

Đến năm 1980 đổi tên thành phòng Chỉ đạo ngành. Năm 1999, sát nhập phòng Đào tạo và Chỉ đạo Ngành thành PHÒNG ĐÀO TẠO & CHỈ ĐẠO TUYẾN.

Ngày 13/01/2010, căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm đào tạo & CĐT thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền TW. Từ đó, Trung tâm đào tạo CĐT được hình thành với 4 phòng ban trực thuộc gồm:

  1. Văn phòng Trung tâm
  2. Phòng Chỉ đạo tuyến
  3. Phòng Đào tạo
  4. Phòng Nghiên cứu khoa học

Tập thể Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến năm 2023

* Đội ngũ CBVC:

PGS.TS: 2, Tiến sĩ: 4, Thạc sĩ: 03, Bác sĩ: 01, Cử nhân: 03, KTV Tin học: 01, Nhân viên: 01

I. Các lãnh đạo qua các thời kỳ từ: (1965 – 2009)

– BS. Tô Văn Sáng: (1965 – 1970)

– LY. Trần Ngọc Sung: (1970 – 1975)

– BSCKII. Nguyễn Văn Tuất: (1975 – 1999)

– BS. Nguyễn Văn Phiệt: (1999 – 2002)

– BS. Thái Ngọc Thanh: (2002- 2004)

– BS. Trần Quốc Hùng: (2004 – 2009)

II. Các lãnh đạo qua các thời kỳ từ: (2010 – 2023)

– PGS.TS. Trần Quốc Bình – Giám đốc Bệnh viện – Kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến (2010 – 2016)

– PGS.TS. Vũ Nam – Giám đốc Bệnh viện – Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến (2017 – 2023)

– PGS.TS. Nguyễn Bội Hương  – Phó giám đốc Bệnh viện – Kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến (2012 – 2021)

– TS.BS. Trần Minh Hiếu – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến (2017 – 2023)

III. Trưởng, phó phòng các thời kỳ:

  1. Phòng Chỉ đạo tuyến (Chỉ đạo ngành):

– BSCKII. Nguyễn Văn Tuất: (1999 – 2002)

– BS. Nguyễn Văn Phiệt (1999 – 2002)

– BS. Thái Ngọc Thanh (2002 – 2004)

– ThS.BS.Trần Quốc Hùng (2004 – 2009)

– TS.BS. Trần Thị Lan (2011 – 2012)

– ThS.BS. Lưu Chi Mai (2012 – 2013)

– TS.BS. Hán Huy Truyền (2017 – 2023)

  1. Phòng Nghiên cứu khoa học:

– TS.BS. Trần Minh Hiếu (2015 – 2023)

  1. Phòng Đào tạo:

– PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm Thuận – Trưởng phòng (2015 – 2023)

– ThS.BS. Nguyễn Quang Vinh – Phó phòng (2011 – 2022)

  1. Văn phòng Trung tâm:

– CN. Nguyễn Anh Vũ – Chánh văn phòng: (2012 – 2021)

* Chức năng:

Trung tâm có chức năng: tham mưu, giúp Giám đốc bệnh viện quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về YHCT, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu; tổ chức quản lý, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật công nghệ tại bệnh viện; chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn về YHCT cho tuyến dưới.

* Nhiệm vụ:

 Đào tạo cán bộ, Bác sĩ chuyên khoa định hướng Y học cổ truyền, Bác sĩ CKI, CKII. Các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức Y học cổ truyền cho cán bộ y tế cấc tuyến trong cả nước. Kết hợp với các trường đại học, các viện nghiên cứu đào tạo đại học, sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ…

– Chỉ đạo tuyến, chuyển giao gói kỹ thuật theo các chuyên đề 1816 cho tuyến dưới, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phát triển YHCT, xây dựng mô hình kết hợp YHCT-YHHĐ tuyến cơ sở.

– Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở. Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triển kỹ thuật chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

 

* Các hình thức khen thưởng đã đạt được (2010-2022):

– Liên tục đạt danh hiệu tổ Lao động xuất sắc 13 năm liền (2010 – 2022)

– Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc 13 năm liền (2010 – 2022)

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, thỏng, năm của quyết định cụng nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2012 Bằng khen Bộ Y tế cho phòng Chỉ đạo tuyến đã có thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch y tế Số QĐ 929/ BYT ngày 27/3/2012,

Bộ Trưởng Bộ Y tế trao tặng

2012 Giấy khen của Bệnh viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Bệnh viện. Số QĐ 267 ngày 30/7/2012,

Giám đốc Bệnh viện trao tặng

2015 Tập thể Lao động xuất sắc năm 2014 Số QĐ 89 ngày 04/02/2015,

Giám độc Bệnh viện trao tặng

2016 Tập thể Lao động xuất sắc năm 2015 Số QĐ 35 ngày 26/01/2016,

Giám đốc Bệnh viện trao tặng

2017 Tập thể Lao động xuất sắc năm 2016 Số QĐ 21 ngày 16/01/2017,

Giám đốc Bệnh viện trao tặng

2017 Trung tâm Đào tạo có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác y tế năm 2016 Số QĐ 1983/BYT ngày 18/5/2017,

Bộ Trưởng Bộ Y tế trao tặng

2018 Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 Số QĐ 1138/BYT ngày 02/02/2018,

Bộ Trưởng Bộ Y tế trao tặng

2019 Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 Số QĐ 31 ngày 09/01/2019,

Giám đốc Bệnh viện trao tặng

2020 Tập thể lao động xuất sắc năm 2019 Số QĐ 11 ngày 06/01/2020,

Giám đốc Bệnh viện trao tặng

2020 Tập thể lao động xuất sắc năm 2019 Số QĐ 1206/BYT ngày 19/3/2020,

Bộ Trưởng Bộ Y tế trao tặng

2021 Tập thể lao động xuất sắc năm 2020 Số QĐ 32 ngày 14/01/2020,

Giám đốc Bệnh viện trao tặng

2021 TTĐT đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế từ năm 2019 đến năm 2020 Số QĐ 5445/BYT ngày 26/11/2021,

Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen

2022 Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 Số QĐ 26 ngày 10/01/2022,

Giám đốc Bệnh viện trao tặng

2022 Tập thể lao động xuất sắc năm 2022 Số QĐ 1171 ngày 30/12/2022,

Giám đốc Bệnh viện trao tặng

* Các Huân chương, bằng khen của lãnh đạo qua các thời kỳ (2010-2022):

Stt Họ và tên Chức danh Năm Huy chương, Bằng khen
1.  

 

 

PGS.TS. Trần Quốc Bình

 

 

 

Giám đốc

2009-2017

2001 Thầy thuốc ưu tú
2009 Huy chương Quân kỳ quyết thắng
2012 Thầy thuốc nhân dân
2015 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
2017 Huân chương Lao động hạng II
2009-2017 – Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

– Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

2.  

 

 

 

PGS.TS. Vũ Nam

 

 

 

 

Giám đốc

2017 – nay

2012 Thầy thuốc ưu tú
2013-2017 Huân chương lao động Hạng III
2016 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ
2019 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ
2020 Thầy thuốc nhân dân
2021 Bằng khen Thủ tướng chính phủ
2012-2022 – Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

– Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

3.  

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bội Hương

 

 

 

Phó Giám đốc

2012 – 2021

2016 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ
2017 Thầy thuốc ưu tú
2019 – Bằng khen Thủ tướng chính phủ

– Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

2022 Huân chương lao động Hạng III
2012-2021 – Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế

– Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

4.  

 

TS.BS. Trần Minh Hiếu

 

 

Phó Giám đốc

2017 – nay

2016 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ
2019 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ
2020 Thầy thuốc ưu tú
2022 Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông
2015-2022 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở