Tổ chức kiếm tra tay nghề điều dưỡng viên – kỹ thuật viên 2022

Tổ chức kiếm tra tay nghề điều dưỡng viên – kỹ thuật viên 2022

Kiểm tra tay nghề liên tục là nhiệm vụ được tổ chức thường xuyên để nâng cao trình độ, kiến thức của nhân viên y tế trong đó có đội ngũ điều dưỡng .

Nhằm nâng cao chất lượng công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh của các điều dưỡng tại bệnh viện, ngày 22/11/2022, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã tổ chức kiểm tra tay nghề điều dưỡng viên – kỹ thuật viên 2022.

Đã có 120 điều dưỡng viên và kỹ thuật viên tham gia với 2 phần thi: lý thuyết và thực hành, trong đó phần thi lý thuyết tập trung vào quy trình kỹ thuật điều dưỡng và các kỹ thuật châm cứu, xoa bóp.

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy định y đức và giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng trong ứng xử, giao tiếp, nâng cao tay nghề cho đội ngũ điều dưỡng, y sỹ, kỹ thuật viên…đưa Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, là điểm đến tin cậy của người bệnh.

Một số hình ảnh tại cuộc thi điều dưỡng năm 2022: