Tin tức Công đoàn

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, trong 2 ngày 19 và 20/7/2023, 250 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 51 nghìn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế đã về dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam vinh dự được chọn là đại hội điểm của khối Công đoàn ngành Trung ương.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công khai và trách nhiệm, với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Công đoàn y tế Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công rực rỡ.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh trong Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam. Tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, ông Vũ Anh Tuấn và bà Phạm Thị Thanh Thủy tái đắc cử Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.
Đặc biệt, đồng chí Hán Huy Truyền – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã được Đại hội tín nhiệm đề cử và trúng cử vào Ban chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028.