Thư mời chào giá cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương