Bệnh viện y học cổ truyền trung ương tập huấn các quá trình kiểm soát nhiễm khuẩn

Nhằm cung cấp kịp thời, nhanh chóng kiến thức cho nhân viên y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã tổ chức tập huấn các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn cho các điều dưỡng trưởng, điều dưỡng rửa dụng cụ, nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, hộ lý, nhân viên vệ sinh Phương Thành.
Buổi tập huấn bao gồm 4 nội dung chính:
– Tập huấn tiệt khuẩn khử khuẩn dụng cụ
– Tập huấn phân loại thu gom, xửlý, cấp phát và bảo quản đồ vải
– tập huấn quy trình vệ sinh bề mặt môi trường trong toàn BV
– Tập huấn phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu trữ chất thải rắn y tế
Các học viên đã bàn luận sôi nổi và hưởng ứng tích cực với những chia sẻ của giảng viên trong buổi tập huấn.
Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: