Tác dụng giảm đau và cải thiện tâm vận động cột sống thắt lưng của phúc châm kết hợp độc hoạt ký sinh thang trong điều trị đau dây thần kinh hông to

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống thắt lưng của phúc châm kết hợp Độc hoạt ký sinh thang trong điều trị đau dây thần kinh hông to do thoái hóa cột sống.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 60 bệnh nhân tham gia nghiên cứu can thiệp lâm sàng, so sánh trước sau điều trị, có đối chứng.

Kết quả: Nhóm nghiên cứu có điểm đau VAS trung bình sau điều trị giảm từ 6,40 ± 1,45 điểm xuống 1,33 ± 1,12 điểm, thấp hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Cải thiện tầm vận động cột sống thắt lưng: Tăng độ giãn cột sống thắt lưng, tăng tầm vận động cột sống thắt lưng nhóm nghiên cứu có xu hướng tốt hơn nhóm chứng, tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

Kết luận: Phúc châm kết hợp Độc hoạt ký sinh thang có tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống thắt lưng trên bệnh nhân đau dây thần kinh hông to do thoái hóa cột sống.

Dương Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Phượng – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương,

Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Nhung – Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an