Tác dụng điều trị của phương pháp đầu châm kết hợp cận tam châm trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp

Ngô Văn Thư  – Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Dương Trọng Nghĩa  – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Trần Thị Thu Trang  – Trường Đại học Y Hà Nội

Mục tiêu:

  1. Đánh giá tác dụng phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp của phương pháp Đầu châm kết hợp Cận tam châm.
  2. 2. Khảo sát tác dụng không mong muốn của phương pháp can thiệp.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng mở, so sánh kết quả trước sau điều trị, có đối chứng. Nghiên cứu tiến hành trên 70 bệnh nhân chia làm 2 nhóm: nhóm NC và nhóm ĐC.

Kết quả: Sau điều trị có 25,7% BN đạt loạt tốt, 60% đạt loại khá, 14,3% đạt loại trung bình, không có BN đạt loại kém. So sánh với nhóm chứng, nhóm NC có kết quả điều trị tốt hơn và có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Phương pháp can thiệp chưa thấy tác dụng không mong muốn trên lâm sàng.

Kết luận: Phương pháp Đầu châm kết hợp Cận Tam châm có tác dụng phục hồi tốt chức năng vận động trên bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp.