QUẦY THUỐC

Thành lập: ngày 28 tháng 4 năm 1987

Tập thể quầy thuốc năm 2017

 

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng quầy: DS. Hà Huy Toản, DS. Trịnh Thị Mỹ, DS. Phan Thị Hòa (1993- 2007), DS. Nguuyễn Thị Cửu (2008 – 2013), Bùi Minh Hà (2013- 2017), DSCKI Lại Thị Thu Mai (2018-nay).

Phó quầy: Dược sĩ trung cấp: Nguyễn Thị Tuyên, DS. Nguyễn Thị Khoa (1997- 2006).

Đội ngũ cán bộ công chức:

DS : 1, DS TC: 10, nhân viên cân thuốc và sắc thuốc: 11.


Hệ thống sắc thuốc thang tại Bệnh viện

Hàng năm cân trên 50.000 đơn thuốc thang, sắc được hàng vạn thang thuốc đóng túi giúp bệnh nhân sử dụng  tiện lợi, hiệu quả cao.

Thực hiện tốt Nghị định 43 của Chính phủ, làm tốt công tác quản lý, góp phần nâng cao uy tín của Bệnh viện và tăng thêm thu nhập cho cán bộ, nhân viên.

Khen thưởng:

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng

– Tập thể Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc nhiều năm.

– DS Phan Thị Hòa được phong danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.


Quầy thuốc thang