Đánh giá tác dụng của phương pháp cấy chỉ nhóm huyệt tâm du, tỳ du, thận du, thần môn, tam âm giao trong điều trị mất ngủ

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của cấy chỉ vào nhóm huyệt tâm du, tỳ du, thận du, thần môn, tam âm giao trong điều trị chứng mất ngủ.

Phương pháp nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng mở, chọn mẫu chủ đích so sánh trước và sau điều trị.

Kết quả: Sau điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, thời gian đi vào giấc ở nhóm tâm tỳ hư giảm từ 70,70 ± 10,38 (phút) xuống còn 30,03 ± 12,59 (phút) còn nhóm tâm thận bất giao từ 68,53 ± 11,43 (phút) giảm còn 27,90 ± 10,00 (phút); thời lượng giấc ngủ ở nhóm tâm tỳ hư tăng từ 2,46 ± 1,11 (giờ) lên đến 6,13 ± 1,59 (giờ) và ở nhóm tâm thận bất giao tăng từ 2,60 ± 1,33 (giờ) đến 6,07 ± 1,31(giờ); tỷ lệ bệnh nhân không còn mất ngủ sau 30 ngày điều trị là 70% (p<0,05).

Kết luận: phương pháp cấy chỉ có tác dụng tốt trong điều trị chứng mất ngủ.

  Nguyễn Thùy Dương 2, Trần Minh Hiếu 1

Đậu Xuân Cảnh 2, Nguyễn Thị Phượng 1

1 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, 2 Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam