PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Thành lập: Tháng 7 năm 1957 (Mới đầu nằm trong phòng Y lý chẩn trị, sau phát triển thành phòng Y vụ).

Phòng Kế hoạch tổng hợp năm 2022

Phòng Kế hoạch tổng hợp năm 2006

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng phòng: Lương y Hoàng Văn Thâm, BS Tô Văn Sáng (1964-1966), BS Đinh Văn Lực (1966-1973), BS. Lê Thị Hồng ÁI (1973-1977), BS. Võ Xuân Trà(1977-1981), BS. Hàn Thị Tuyết(PP1977-1981, TP1981-1990), BS. Vương Anh Dũng(1990-1995), PGS.TS Dương Trọng Hiếu(1995-2004), BSCKII Lê Hữu Tuấn (2004 – 12/2015), TS.Hoàng Lam Dương (12/2015-03/2016)-phụ trách phòng, TS.Dương Trọng Nghĩa (03/2016-10/2016), Ths.BS.Kiều Đình Khoan (10/2016-4/2018), TS.BS Trần Thái Hà (04/2018 – 3/2023), TS Trần Thị Phương Linh (4/2023)

Phó phòng: YS. Nguyễn Văn Đậu, BS.Trần Thị Chấn, BS. Nguyễn Thị Thịnh ( từ 2007 – 2011), BSCKI. Trương Thị Xuân Hòa (2012-2013), TS.BS Hoàng Lam Dương (2013- 2016), BSCKII Lưu Chi Mai (2013- 11/2019).  ThS.BS Phương Thị Thanh Loan (11/2020 – nay), ThS.BS Bùi Việt Chung (11/2020 – nay)

 Đội ngũ cán bộ công chức:

TS.BS: 1, BS.CKII: 1; ThS.BS: 2,  Chuyên viên: 2

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

– Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện. Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện. Hướng dẫn thực hiện các văn bản về chuyên môn và BHYT, thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy định.

Khen thưởng:

– Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 1999

– Đạt danh hiêụ tổ Lao động tiên tiến, tổ Lao động xuất sắc nhiều năm liên tục

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 2017,2019,2021.

– Bác sĩ Võ Xuân Trà đạt danh hiệu Thày thuốc ưu tú.

– BSCKII. Lê Hữu Tuấn được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Chiến sĩ thi đua cấp ngành.

– BSCKII.Kiều Đình Khoan được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Chiến sĩ thi đua cấp ngành.

– TS. Dương Trọng Nghĩa được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

– PGS.TS. Trần Thái Hà được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.