PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Thành lập: Tháng 6 năm 1957.

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng phòng: Ông Ngô Đạm, Ông Nguyễn Xuyên Hải (1958- 1970). Ông Nguyễn Thọ Ưu (1971-1976), Ông  Đỗ Văn Kha (1977-1998), Ông Phùng Như Ánh (1998- 2004), CN. Đặng Cao Thông (2004- 2010), Th.s. Đỗ Hoàng Tuấn (2011- nay).

Phó phòng: Ông Trần Hữu Hiệp (1975-1977), Th.s. Đỗ Hoàng Tuấn ( từ 2007 – 2011), Th.s. Đỗ Cẩm Tú (2015- nay).

Đội ngũ cán bộ công chức:

1   Tổ Hành chính, văn thư, môi trường: 05 người trong đó 1 Thạc sỹ, 2 Cử nhân , 1 Điều dưỡng, 1 Cán sự.)

    2   Tổ Quản trị, xây dựng, sữa chữa, lễ tân: 05 Người trong đó  2 Thạc sỹ, 1 Kỹ thuật viên, 2 nhân viên.

   3   Tổ Điện nước 05 người: trong đó  1 Cử nhân, 1 Kỹ sư, 1 Cao đẳng điện, 1 Trung cấp điện, 1 Nhân viên hợp  .

   4   Tổ Xe ôtô: 4 Nhân viên lái xe.

   5   Tổ Bảo vệ: 4 Nhân viên bảo vệ.

Thực hiện chức năng, nhiêm vụ:

–      Tổ chức tốt công tác quản lý hành chính văn thư có hệ thống công văn đi, công văn đến và đảm bảo quảnlý  lưu trữ hồ sơ theo quy định.

–     Đảm bảo thông tin liên lạc Điện thoại của các khoa phòng trung tâm , công tác an ninh trật tự , phòng chống cháy nổ , an toàn lao động và công tác lễ tân khánh tiết ,tiếp khách và phục vụ hội họp của Bệnh viện.

–    Quản lý các phương tiện Ô tô, điều động xe ô tô cấp cứu, xe đưa cán bộ đi công tác theo quy định.và quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện.

–    Quản lý theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác vệ sinh nội ngoại cảnh của Bệnh viện đảm bảo tiêu trí  Xanh -Sạch- Đẹp và quan trắc môi trường Bệnh viện.

–      Quản lý công tác y tế cơ quan: Y tế cơ quan thực hiện tốt việc súc khỏe định kỳ và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên chức. và phòng chống dịch , hồ sơ sức khỏe cho cán bộ.

–      Cung cấp đầy đủ nước sạch, và quản lý, sửa chữa vận hành trạm xử lý nước thải và  chất thải y tế của Bệnh viện.

–      Cung cấp đầy đủ Điện nước, vận hành điện nước, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị điện nước trong Bệnh viện.

–     Quản lý công sản nhà cửa đất đai, công trình xây dựng và xây dựng kế hoạch, tổ chức duy tu sửa chữa nhà cửa, các trang thiết bị gắn với công trình theo kế hoạch định kỳ hằng năm. Quản lý kho, nhập hàng và xuất hàng theo đúng quy định của bệnh viện.

–      Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu thụ Điện, Nước, vật tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bệnh viện trình Giám Đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện hợp lý, hiệu quả, chống thất thoát lãng phí.

–      Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động của Bệnh viện và trang thiết bị phục vụ người bệnh.

–      Tham gia kiểm tra chế độ vận hành, bảo quản, duy tu bảo dưỡng sửa chữa sửa các máy, thiết bị thông dụng của các Khoa/phòng trong Bệnh viện.

–      Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng. Sửa chữa ,bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị, máy móc thông dụng phục vụ cho hoạt động của Bệnh viện, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

      Khen thưởng:

– Bộ Y tế tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác văn phòng năm 2012, 2014. 2015,  2016, 2017, 2018,.2019, 2021

– Tập thể phòng đạt danh hiệu Lao động suất xắc nhiều năm liên tục 2018.2019.2021 ,2022

– Tổ Bảo vệ được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3 năm 1996.