PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Thành lập: Tháng 8 năm 1995, tách từ phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Điều dưỡng 2021

Phòng Điều dưỡng 2006

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Dần (1995- 2004), CN Bùi Thị Bích Ngà (2004- 2017), ThS.QLBV Nguyễn Thị Phương Thảo (2017-nay)

Phó phòng: CN.Trịnh Thanh Hà (10/2019-nay)

Đội ngũ cán bộ công chức:

Ths.CN điều dưỡng: 1, Cử nhân điều dưỡng: 1, điều dưỡng trung cấp: 2

Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức; đôn đốc kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

Đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lí. Tham gia hướng dẫn thực hành, kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lí trước khi tuyển dụng. Kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện.

Tham gia hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch do Bộ Y tế và  Bệnh viện tổ chức

Nghiên cứu khoa học: 01 đề tài cấp cơ sở.

Khen thưởng:

–  Danh hiệu tổ Lao động tiên tiến nhiều năm.

– Giấy khen của Giám đốc bệnh viện nhiều năm.

– Giấy khen của hội Điều dưỡng Hà nội ( 2000, 2004, 2005)

– Giải khuyết khích hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch toàn quốc 2006

– Tập thể Lao động xuất sắc năm 2011, CN. Bùi Thị Bích Ngà đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Thạc sĩ Bùi Thị Bích Ngà – Trưởng phòng Điều dưỡng đọc thể lệ Hội thi

Ban Giám đốc dự lễ bế mạc lớp tập huấn nâng cao trình độ điều dưỡng
của Trường Đại học Bochum Romr Cộng hoà Liên Bang Đức tổ chức năm 2012

Hội thi Điều dưỡng giỏi thanh lịch năm 2010

Lễ Bế mạc và trao phần thưởng cho các học viên xuất sắc
Hội thi Điều dưỡng giỏi thanh lịch năm 2010


Cấp chứng chỉ cho các học viên lớp tập huấn nâng cao trình độ điều dưỡng
              của Trường Đại học Bochum Romr Cộng hoà Liên Bang Đức tổ chức

Thi thực hành trong hội thi điều dưỡng giỏi thanh lịch năm 2010