Nghiên cứu lựa chọn phương pháp chiết xuất trong xây dựng quy trình sản xuất bài thuốc Đại An

Đỗ Thị Oanh, Nguyễn Thị Minh Tâm, Trần Quốc Bình,

Nguyễn Thị Phương Dung, Trần Minh Hiếu

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương

Mục tiêu: “Lựa chọn phương pháp chiết xuất trong xây dựng quy trình sản xuất bài thuốc Đại an”.

Chất liệu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu: sử dụng công nghệ chiết xuất bằng phương pháp chiết ngấm kiệt ngược dòng phân đoạn với dung môi ethanol và phương pháp chiết bằng dung môi nước trên dây chuyền chiết – cô. Đối tượng là bài thuốc Đại an. Phân tích so sánh các chỉ số kiểm nghiệm của 2 loại cao bán thành phẩm của 2 quy trình chiết xuất, tiến hành lựa chọn giải pháp chiết xuất tối ưu để “thu nhỏ khối lượng”, làm giàu hoạt chất.

Kết quả: cao nước và cao ethanol đều thể hiện phép thử định tính của hesperidin nhưng cao ethanol cho hàm lượng hesperidin cao hơn cao nước, cao ethanol đạt 1,06mg/g và cao nước đạt 0,616mg/g.

Kết luận: Phương pháp chiết xuất với dung môi ethanol là phương pháp được lựa chọn để tối ưu hóa quy trình sản xuất viên nang Đại an.