KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thành lập: Ngày 03 tháng 10 năm 2014

Ảnh tập thể khoa TDCN năm 2023

Lãnh đạo qua các thời kì từ năm 1962 đến năm 2014:

– BS. Nguyễn Văn Trinh (TK: 1967- 1990).

– BS. Vũ Thị Oanh (PK: 1990- 1998, TK: 1998- 1999).

– BS. Phạm Văn Thương (TK: 1999- 2004).

– TS. Vũ Nam (PK: 1999- 2004, TK: 2004- 2010).

– BS. Chu Đình Khánh (PK: 2006- 2011, TK: 2011- 2014).

– ThS.Bs Trần Thụy Anh (PK: 2012- 2014).

– Từ ngày 03/10/2014 đến nay ThS.Bs Trần Thụy Anh- Trưởng khoa TDCN.

Lãnh đạo Khoa TDCN hiện nay:

– Trưởng khoa: Ths.Bs Trần Thụy Anh (2014- đến nay).

– Phó trưởng khoa: BS.CKI Nguyễn Xuân Giang (2016- 2019).

– KTV trưởng: Ths.CN. Nguyễn Xuân Tùng (2014- đến nay).

– Tổ trưởng Công đoàn: Nguyễn Ngọc Ánh (2014- đến nay).

– Tổ phó Công đoàn: Nguyễn Xuân Tùng (2014- 2018).

Đội ngũ viên chức trong khoa hiện có:  ThS.Bs: 1, BS.CKI: 1, BS: 2, KTV 6.

Chức năng, nhiệm vụ được bệnh viện giao:

– Sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá chức năng các cơ quan trong cơ thể như: Điện tim, điện não, điện cơ, lưu huyết não, đo mật độ xương, đo chức năng hô hấp, nội soi tiêu hóa chẩn đoán và can thiệp, siêu âm, siêu âm nội soi, nội soi khí phế quản, nội soi hệ tiết niệu.

    Công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến: Đào tạo cán bộ chuyên khoa, chuyển giao các gói kỹ thuật cho các bệnh viện YHCT tuyến tỉnh về nội soi và các kĩ thuật trong thăm dò chức năng.

– Tham gia và phối hợp trong công tác đào tạo cán bộ y tế cho các bệnh viện tuyến dưới, các trường Đại học và Học viên đến học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn về thăm dò chức năng.

– Hợp tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa.

Công tác khen thưởng:

– Trong những năm qua, khoa Thăm dò chức năng được Giám đốc bệnh viện khen tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

– Tập thể khoa Thăm dò chức năng được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

– Tập thể khoa Thăm dò chức năng được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2016, 2017, 2018.

– ThS.BS Trần Thụy Anh nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

– ThS.BS Trần Thụy Anh nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2016, 2017, 2018.

– BS.CKI Nguyễn Xuân Giang được Giám đốc tặng giấy khen đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2016, 2017, 2018.

– ThS.CN. Nguyễn Xuân Tùng nhiều năm được Giám đốc bệnh viện tặng giấy khen đã có thành tích trong phong trào thi đua: 2014, 2015, 2016, 2017.

– ThS.CN. Nguyễn Xuân Tùng nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2018.

– KTV. Nguyễn Thị Trang được Giám đốc tặng giấy khen đã có thành tích trong phong trào thi đua năm: 2015.