KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Thành lập:  Tháng 3 năm 2005

Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2023

Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 2022

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng khoa : ThS. Nguyễn Quang Vinh (2005 – 2008 ), BSCKI. Trịnh Thị Chiên (2008 – 2016), ThS Bùi Thị Bích Ngà (2017- 10/2022),ThS. Lương Thị Năm (T11/2022- nay)

Phó Khoa: ThS.CNKT Hoàng Hồng Hạnh (2014- 2020), ThS.Lương Thị Năm (01/2022-T11/2022)

Kỹ Thuật viên trưởng: CN Đoàn Thị Mền (4/2022-nay)

Đội ngũ Cán bộ công chức:

Ths.1, CN 1, Dược sĩ TC: 1, Điều dưỡng TC: 1,Điều dưỡng  CĐ 2,  nhân viên y tế: 3,

Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

-Tham mưu, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.

-Thực hiện công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, bảo quản các dụng cụ, vật liệu y tế đảm bảo đúng qui trình.

– Giám sát vệ sinh tay

– Giám sát tiêm an toàn

– Giám sát phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển rác thải y tế trong bệnh viện.

– Giám sát vệ sinh môi trường trong Bệnh viện.

– Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế trong Bệnh viện các kỹ thuật, kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Hàng năm phục vụ 58000 lượt thay đồ vải, 80.277 kg đồ vải giặt là  cho người bệnh, hấp sấy 4150 hộp tiệt khuẩn, phục vụ  đồ mổ tiệt khuẩn  trên  1000 ca phẫu thuật

Công tác nghiên cứu khoa học: Tham gia nghiên cứu đề tài, sáng kiến đã được nghiệm thu

– Các công tác khác:   Hưởng ứng và tham gia đầy đủ các phong trào trong bệnh viện

Khen thưởng: Liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.

Thực hiện công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, bảo quản các dụng cụ, vật liệu y tế đảm bảo đúng qui trình