KHOA ĐÔNG Y THỰC NGHIỆM

Thành lập: Tháng 7 năm 1965

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

* Đặc điểm, tình hình:

– Quá trình hình thành và phát triển:

Khoa có bề dày trên 50 năm về công tác nghiên cứu khoa học. Từ những ngày thành lập đầu tiên, Khoa phát triển mạnh về nghiên cứu thành phần hóa học chính của dược liệu, của bài thuốc. Sau đó dần dần phát triển và xây dựng các mô hình nghiên cứu trên động vật thực nghiệm. Từ đó làm cơ sở đánh giá và xác định tính an toàn của thuốc y học cổ truyền.

Trong những năm gần đây, với tình trạng chất lượng dược liệu khó kiểm soát. Khoa Đông y thực nghiệm tiếp tục được giao nhiệm vụ mũi nhọn là phát triển mạnh về công tác kiểm nghiệm dược liệu đầu vào và toàn bộ các chế phẩm đầu ra của Bệnh viện, đảm bảo chất lượng, tính an toàn sử dụng thuốc cho người bệnh, góp phần vào nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

* Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng Khoa:

Bùi Chí Hiếu (1965-1968)

PGS.DS. Lê Khánh Trai (1968-1972)

Bùi Chí Hiếu (1972-1975)

Nguyễn Thị Hiền (1976-1990)

Phó Đức Thuần (1990-1998)

PGS.TS. Trần Lưu Vân Hiền (1998-2005)

ThS. Mai Mạnh Tuấn (2005-2009)

ThS. Nguyễn Xuân Giao (2010-2014)

Trần Thị Thanh Loan  (2014- nay)

*Đội ngũ cán bộ:

Lãnh đạo Khoa: 01Trưởng Khoa; 01Tổ trưởng Công Đoàn; 01 KVT Trưởng

Nguồn nhân lực: 01 Tiến sĩ, 02 Thạc sỹ, 04 Đại học, 03 Cao đẳng.

* Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

1. Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm: sử dụng các phương pháp định tính, định lượng, đo hàm ẩm đối với dược liệu và kiểm tra chế phẩm tại bệnh viện bằng phương pháp đo tỉ trọng, chỉ số khúc xạ, độ hòa tan, độ giã, thử giới hạn nhiễm khuẩn (kiểm tra vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn gây bệnh và nấm trong chế phẩm).

2. Nghiên cứu khoa học: Xác định độc tính cấp và bán trường diễn của bài thuốc từ dược liệu, áp dụng các mô hình nghiên cứu kích ứng da, mô hình viêm gan…trên thực nghiệm. Làm phong phú thêm mô hình nghiên cứu bằng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. Là cơ sở tin cậy cho nghiên cứu dược lý thuốc y học cổ truyền từ đó ứng dụng trên lâm sàng.

Khoa Đông y thực nghiệm đã thực hiện thử độc tính cấp và bán trường diễn cho nhiều chế phẩm thuốc như bài thuốc Hữu quy thang gia giảm, viên nang Hoạt huyết bổ máu Đại Bắc, viên nang Cebraton (Traphaco), viên nang Goutte fighter, dung dịch Thông mũi xoang TMX, cao lỏng Tam hoàng ích nhan, Cao trị Gút, Cốm nhị Chỉ, cốm Anti-K, cao lỏng Sâm bại độc, ….

* Khen thưởng

– Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc nhiều năm liên tục. Được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc Bệnh viện.

– GS. Ngô Văn Thông, Ds. Nguyễn Thị Hiền, PGS.TS. Trần Lưu Vân Hiền được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

– TS. Trần Thị Thanh Loan: được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” giai đoạn 2015-2017; 2019-2021; Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông năm 2021.