KHOA ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BAN NGÀY

Thành lập: tháng 10 năm 2020

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kì:

Trưởng khoa

–  BSCKII Chu Tiến Nam (từ 10/2020 đến nay)

Phó trưởng khoa:

– BSCKI Nguyễn Cúc Phương (từ 4/2022 đến nay)

Điều dưỡng trưởng:

– CNĐD Nguyễn Văn Quảng (10/2020 – nay)

Đội ngũ cán bộ, viên chức hiện nay: 4 bác sĩ, 4 cử nhân y khoa, 11 điều dưỡng và 1 nhân viên y tế

Chức năng:

Khoa điều trị nội trú ban ngày cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc nhiều bệnh mãn tính hoặc phối hợp cùng lúc cần điều trị nội trú nhưng không phải theo dõi và điều trị 24/24  tại bệnh viện băng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại ( thế mạnh là các mặt bệnh về cơ xương khớp và cột sống); Phòng bệnh; Đào tạo cán bộ y tế; Chỉ đạo tuyến; Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ:

– Khám bệnh, chữa bệnh

– Đào tạo cán bộ

– Nghiên cứu khoa học

– Công tác truyền thông và chỉ đạo tuyến

– Hợp tác quốc tế

– Phòng chống dịch

Thành tích : Tập thể lao động xuất sắc , được bằng khen của bộ y tế.