Đánh giá tác dụng phục hồi chức năng của điện châm kết hợp thuốc hoạt huyết an não trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp

 

Vũ Nam, Trần Minh Hiếu

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Mục tiêu:

  1. Đánh giá tác dụng phục hồi chức năng vận động của điện châm kết hợp thuốc Hoạt huyết an não trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp.
  2. Nhận xét tác dụng không mong muốn trên lâm sàng.

 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu so sánh trước sau điều trị và so sánh với nhóm chứng. Tiến hành: 30 bệnh nhân nhóm nghiên cứu điện châm kết hợp uống Hoạt huyết an não 12 viên/ngày chia 2 lần. 30 bệnh nhân nhóm chứng điều trị xoa bóp bấm huyệt và phục hồi chức năng 5 ngày/tuần. Cả hai nhóm điều trị nền bằng Tanakan 40mg, ngày uống 3 viên chia 2 lần. Thời gian điều trị 45 ngày tại Bệnh viện Y học cổ truyền TW. Đánh giá mức độ phục hồi chức năng theo bảng điểm Orgogozo, Barthel, Rankin.

 

Kết quả: bệnh nhân ở nhóm nghiên cứu phục hồi chức năng tốt hơn nhóm chứng. So sánh trước sau ở mỗi nhóm có sự khác biệt với p<0,001.

 

Kết luận: Điện châm kết hợp thuốc hoạt huyết an não có tác dụng phục hồi chức năng vận động trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp.