Đánh giá tác dụng nâng huyết áp của viên nang ” ích khí dưỡng não” trong điều trị bệnh nhân huyết áp thấp

 Vũ Nam, Trần Minh Hiếu,Trần Long

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

 

Mục tiêu: 1. Đánh giá tác dụng của viên nang “Ích khí dưỡng não” trong điều trị bệnh nhân huyết áp thấp qua một số chỉ số lâm sàng. 2. Theo dõi tác dụng không mong muốn của viên “Ích khí dưỡng não” trên lâm sàng và cận lâm sàng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng mở, so sánh trước sau và so sánh với nhóm chứng. 60 bệnh nhân huyết áp thấp thứ phát được chia làm 2 nhóm, nhóm 1 dùng ích khí dưỡng não, nhóm 2 dùng heptaminol trong vòng 30 ngày.

Kết quả: có hiệu quả tốt đạt 66,7%, loại có hiệu quả rõ rệt là 33,3% và cải thiện các triệu chứng cận lâm sàng . Trong quá trình uống viên ích khí dưỡng não không có bệnh nhân nào bị tác dụng không mong muốn trên lâm sàng và cận lâm sàng.

Kết luận: Ích khí dưỡng não có tác dụng cải thiện triệu chứng trong điều trị bệnh nhân huyết áp thấp thứ phát.