Đánh giá tác dụng của cao trị gút trong điều trị gút

Nguyễn Thị Thu Hằng, Dương Trọng Nghĩa, Kiều Đình Khoan

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Mục tiêu:

Đánh giá hiệu quả của Cao Trị Gút trên hai thể phong thấp nhiệt và đàm trệ huyết ứ trong điều trị gút.

 

Đối tượng: gồm 60 bệnh nhân được chẩn đoán theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015.

 

Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, can thiệp lâm sàng mở, chọn mẫu chủ đích, so sánh kết quả trước và sau.

 

Kết quả: tác dụng hạ acid uric trước và sau điều trị là 113,61 ± 84,67 µmol/l                      (từ 503,0 ± 85,3 xuống 411,7 ± 112,7) có ý nghĩa thống kê (p< 0,05); giảm đau và chống viêm nhiều so với trước khi điều trị; Cao Trị Gút có tác dụng cải thiện điểm Nimodiping lần lượt ở thể phong thấp nhiệt là: 18,3 điểm và ở thể đàm trệ huyết ứ là 18,4.

 

Kết luận: Cao Trị Gút có hiệu quả điều trị trên lâm sàng hai thể phong thấp nhiệt và đàm trệ huyết ứ là như nhau.