Đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ của viên nang cứng ích khí dưỡng não trên mô hình mê cung nước (Morris Water Maze)

Vũ Nam,  Trần Minh Hiếu  – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng tăng cường khả năng học tập và ghi nhớ của viên nang cứng Ích khí dưỡng não trên chuột nhắt trắng gây suy giảm trí nhớ bằng scopolamin trên mô hình mê cung nước.

Đối tượng và phương pháp: Chuột nhắt trắng được cho uống thuốc ích khí dưỡng não liều 1200 mg/kg và 2400mg/kg, thuốc tham chiếu donepezil 2,4mg/kg hoặc nước muối sinh lý theo phân lô. Sau 30 phút, chuột được gây suy giảm trí nhớ bằng Scopolamin 1mg/kg tiêm phúc mạc. Chuột ở lô chứng được tiêm phúc mạc nước muối sinh lý. Thử nghiệm trên mê cung nước kéo dài trong 6 ngày, chuột được huấn luyện trong 5 ngày đầu với bài tập nhìn thấy chân đế và bài tập không nhìn thấy chân đế để đánh giá khả năng học tập, và thử nghiệm vào ngày thứ 6 không có chân đế để đánh giá khả năng ghi nhớ.

Kết quả: Ích khí dưỡng não làm giảm thời gian và quãng đường tìm thấy chân đế trong cả bài tập nhìn thấy chân đế và bài tập không nhìn thấy chân đế, làm tăng phần trăm thời gian bơi của chuột trong 1/4 bể trước đó đặt chân đế trong thử nghiệm ở ngày thứ 6 (p < 0,01 so với lô bệnh lý). Tác dụng của Ích khí dưỡng não là tương đương nhau giữa 2 liều dùng và tương đương với donepezil liều 2,4mg/kg (p > 0,05).

Kết luận: Ích khí dưỡng não liều 1200 mg/kg và 2400mg/kg có tác dụng tăng cường khả năng học tập và ghi nhớ ở chuột nhắt trắng chủng Swiss bị gây suy giảm trí nhớ bằng scopolamin trên mô hình mê cung nước, tương đương so với donepezil liều 2,4mg/kg.