Các Chi bộ trực thuộc đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022, 18 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới.
Trong buổi Đại hội, các Chi bộ đều đã thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm kì 2022 – 2025 và tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo củađại diện Đảng ủy Bệnh viện.
Bước sang nhiệm kỳ 2022-2025, các Chi bộ tiếp tục phát huy, nâng cao tinh thần phục vụ, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ; Tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng;’ Thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy và đảng bộ cấp trên; Duy trì sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng (gắn với sinh hoạt chi bộ theo các chuyên đề).
Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ: