Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tổng kết công tác Chỉ đạo tuyến năm 2022

Công tác Chỉ đạo tuyến là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế. Trong những năm qua, Bộ Y tế luôn quan tâm, chú trọng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công tác chỉ đạo tuyến nhằm đưa những dịch vụ kỹ thuật y tế đến gần dân, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Thực hiện tốt công tác Chỉ đạo tuyến giúp tăng cường hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh, thông tin hai chiều trong hệ thống khám chữa bệnh.
Trong năm 2022, mặc dù còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực nhưng Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Y tế giao cho về công tác Chỉ đạo tuyến. Bệnh viện đã liên kết với các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh mở nhiều lớp tập huấn và chuyển giao kỹ thuật đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:
Tổ chức 07 lớp tập huấn cho 420 y bác sỹ chuyên khoa YHCT các Bệnh viện YDHC tỉnh: Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Lai Châu, Yên Bái, Phú Yên, Quảng Ninh
– Tập huấn “Kết hợp YHCT và YHHĐ trong chẩn đoán, điều trị bệnh lý Nam học và Viêm tắc mạch chi” tại BVYHCT Tỉnh Yên Bái.
– Tập huấn “Kết hợp YHCT và YHHĐ trong chẩn đoán, điều trị Bệnh trĩ” tại BVYHCT Tỉnh Lai Châu.
– Tập huấn ” Kết hợp YHCT và YHHĐ chẩn đoán, điều trị bệnh nhân Bại não; Tự kỷ” tại BVYHCT Tỉnh Phú Yên
– Tập huấn ‘Kết hợp YHCT và YHHĐ trong chẩn đoán, điều trị Thoái hóa cốt sống và thoát vị đĩa đệm” tại BVYHCT Tỉnh Đồng Nai và Hà Tĩnh
– Tập huấn “Kết hợp YHCT và YHHĐ trong chẩn đoán, điều trị phục Rối loạn chuyển hóa Lipid và bệnh lý Phụ khoa” tại BVYHCT Tỉnh Lâm Đồng
– Tập huấn ‘Kết hợp YHCT và YHHĐ trong chẩn đoán, điều trị bệnh Mày đay, Vẩy nển và Bệnh lý Phụ khoa” tại BVYHCT Tỉnh Quảng Ninh
Chuyển giao 07 gói kỹ thuật cho 08 tỉnh: Quảng Ninh, Yên Bái, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng, Phú Yên, Đồng Nai.
– Chuyển giao gói kỹ thuật Cấy chỉ điều trị Mất ngủ tại BVYHCT Tỉnh Yên Bái
– Cấy chỉ điều trị Hội chứng cổ, vai, cánh tay tại BVYHCT Tỉnh Ninh Bình
– Điện châm – Thủy châm điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư tại 03 BVYHCT Tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh
– Điều trị Viêm phần phụ – Âm đạo tại BVYHCT Tỉnh Nghệ An
– Phương pháp giác hơi và Hỏa long cứu tại 02 BVYHCT Tỉnh Quảng Ninh và Đồng Nai
– Xoa bóp bấm huyệt điều trị Hội chứng thắt lưng hông tại BVYHCT Tỉnh Hà Tĩnh
– Xoa bóp bấm huyệt điều trị Đau dây thần kinh số V tại BVYHCT Tỉnh Phú Yên
– Khảo sát thực địa 04 địa điểm: Lai Châu, Lào Cai, Phú Yên, Đà Nẵng
+2