Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo mời báo giá