Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương luôn chú trọng việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y tế nói chung và thanh niên ngành y tế nói riêng.

Khắc ghi lời bác dạy: “Lương y như từ mẫu”. Bệnh viện tích cực đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội để đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương trau dồi y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh. Họ luôn tận tâm, trách nhiệm và không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tìm tòi, sáng tạo để đem khả năng và tâm huyết của mình, góp sức mình hoàn thành sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Nhân dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), hưởng ứng phát động của Bộ Y tế với phong trào “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên ngành y tế” Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã triển khai hưởng ứng bằng những hành động thiết thực như sau:

– Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị, đặc biệt đến từng đoàn viên thanh niên trong Bệnh viện.

– Đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội như Fanpage, WEBSITE của Bệnh viện.

– Tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở./.