Bệnh viện Y học cổ truyền Trung thông báo mời báo giá túi đựng lịch