Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng năm 2023

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ chi tiết: 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm Hai Bà Trưng Hà Nội, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số giấy phép hoạt động:0285/BYT-GPHĐ Ngày cấp: 12/02/2014

Tuyến trực thuộc: 1.Bộ Y tế

Cơ quan chủ quản: BỘ Y TẾ

Hạng bệnh viện: Hạng I

Loại bệnh viện: YHCT – Châm cứu

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

  1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ
  2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%
  3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 310 (Có hệ số: 336)
  4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.95

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 1 20 37 20 78
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 1.28 25.64 47.44 25.64 78